top of page

AKTYWA PROWZROSTOWE

W 2016 roku na zlecenie zewnętrznego inwestora opracowaliśmy raport aktywów prowzrostowych, które będą cechowały się bezpieczeństwem oraz wzrostem realnej wartości w średnim i długim terminie.

Decyzje podjęte przez inwestora na podstawie naszego raportu pozwoliły osiągnąć wysokie, przewidywalne zyski w ciągu kolejnych lat. Co jednak istotne aktywa te - w odróżnieniu od wirtualnych certyfikatów czy spekulacji na cenach akcji lub kursów walut - niosą ze sobą określoną wartość, której wzrost w ciągu kolejnych lat okazał się więcej niż satysfakcjonujący.

W obecnych czasach widzimy, że ochrona naszych ciężko zarobionych oszczędności przed inflacją i nieprzewidywalnymi decyzjami rządu staje się coraz trudniejsza. Bez względu na to, widzimy, że historia lubi się powtarzać i określone grupy aktywów są warte zainteresowania w odpowiednim momencie.

bottom of page